Denna internetsida är producerad för Sverige och den svenska marknaden. Intäktshistorier på denna sida garanterar icke din intäkt och är inte på något annat sätt representativ för den intäkt du själv har möjlighet att uppnå. Dessa historier representerar resultatet av kunskap och hårt arbete. Avgörande för din framgång är den kunskap du tillägnar dig och det arbete du utför.
Denna möjlighet innebär ej någon form av anställning utan är en affärsmöjlighet där man driver en självständig verksamhet i egen regi. För att kunna ta del av denna möjlighet måsta man vara 18 år fyllda och myndig i enlighet med svensk lagstifting.
Det är icke tillåtet för en marknadsförare eller deltagare i ett handelssystem att övertala någon att göra en inbetalning med löfte om fördelar med att få andra människor att deltaga i systemet. Förtjänsten från verksamheten kommer från den enskilde individens omsättning av produkter samt dennes förmåga att lära andra att omsätta produkter. Det finns ingen förtjänstmöjlighet i att rekrytera andra människor.
Produkterna som säljs med hjälp av detta program är näringsprodukter och hudvårdsprodukter.
Denna internetsida tillhör och drivs av No1 Solutions AS. Inget innehåll på sidan får reproduceras utan skriftligt tillstånd från No1 Solutions AS.

VIKTIGT: Genom att be om att information blir skickad till dig från denna sida så ger du automatiskt tillstånd att vi samlar in dina personliga uppgifter.
Behandlingsansvarig är:

Catharina Lindén
Blaahakevaegen 11
35242 Vaexjoe, SWE

Email: inaswellness@gmail.com
Telefon/mobil: 0706786264

Så här kommer vi att använda dina uppgifter:
Vi använder dessa uppgifter endast för att skicka dig den information du bett om eller kommer att be om vi senare tillfälle. Din personliga information kommer inte att ges bort, säljas eller göras tillgänglig för tredje part, med undantag av den person som kommer att kontakta dig angående den information du bett om, som vi också kräver samma skydd av dina uppgifter från.
Data som vi samlar in och lagrar digitalt är som följer:
-Ditt namn
-Adress
-Telefon
-Email adress
Om du deltar i någon aktivitet som arrangeras av oss, kan den här informationen användas i registreringslistor eller deltagarlistor. Då skickas ibland också information till dig, eller vi samlar in ytterligare information från dig.
Vi respekterar ditt privatliv och behandlar dina uppgifter med diskretion. Om du vid något tillfälle inte vill motta mer information från oss så kan du klicka på en länk i informationen som skickas till dig. Om du vill uppgradera din information eller radera den helt så kan du göra det genom att skicka ett email till inaswellness@gmail.com.

Ansvarig för sidan är oberoende Herbalife medlem:

Catharina Lindén
Blaahakevaegen 11
35242 Vaexjoe SWE
inaswellness@gmail.com
0706786264